Kosher

Kashrut er betegnelsen for de jødiske spiselove. Ordet kosher betyder egnet, dvs. egnet til at spise for den der har valgt at leve efter de jødiske forskrifter. Det er dog meget forskelligt, hvordan jøder praktiserer disse traditioner. Nogle spiser stort set alt bortset fra svinekød og skaldyr og tager ikke så tungt på hvem, der har slagtet deres ko eller kylling – og nogle vil ikke spise mad, som er tilberedt i et ikke-kosher køkken.

Vores opskrifter er baseret på en jødisk tradition og kashrut, dvs. vores opskrifter og retter er beregnet til at kunne laves kosher. For at forstå hvad det betyder, opridser vi lige her de vigtigste af de grundlæggende spiseregler:

Vi blander ikke mælk og kød

”Du må ikke koge et kid i dets moders mælk” (5. Mosebog 14:21; 2. Mosebog 23:19; 34:26). Dette har rabbinerne fortolket således, at mælkeprodukter og kødprodukter hverken må tilberedes eller spises sammen. Det betyder at vores opskrifter ikke indeholder både mælke- og kødprodukter på samme tid. Det er eksempelvis ikke kosher at stege i smør, hvis der skal indgå kød i retten.

Reglen om ikke at blande mælk og kød har også betydning for ost. Meget ost produceres på kalveløbe, udvundet fra kalvemaver, og hvis man følger kashrut meget strengt spiser man derfor ikke al ost.

Der er forskellige regler for hvor lang tid, der skal gå mellem en kødret og en mælkeret, i Danmark er det dog generelt kotyme at vente én time.

Parve

Parve er betegnelsen for neutrale madvarer, det vil sige madvarer der hverken er kød eller mælk, og derfor kan spises sammen med begge dele, uden at bryde nogle regler. Alle frugter, grøntsager og vegetabilske olier er parve – det giver lidt sig selv. Men også fisk og æg parve.

 

Hvilke dyr

Tilladt er ”Alle arter kvæg, som har spaltede klove, hvor klovene er helt delte, og som tygger drøv, må I spise.” (3. Mos 11:3).

Okser, får, geder, hjorte, dådyr, og bukke opfylder kravene. Det er de dyr, der spises.

Kamel og hare tygger drøv men har ikke spaltede klove, hvorimod svin og grise har spaltede klove, men ikke tygger drøv. Dyr med hove, såsom heste og æsler, eller dyr med poter, såsom kaniner, katte, hunde er uegnede. De er ikke kosher.

Så generelt: de mest almindelige spisedyr bortset fra svin, kanin og hare. Det er sjældent man står i situationen, hvor kamel er en mulighed i Danmark.

Fisk

”Af alt, hvad der er i vandet, må i spise disse: alt, hvad der har finner og skæl i vandet, i havene eller i floderne, det må I spise” (3. Mos 11:9)

Det vil sige alle fisk med skæl og gæller. De er kosher.

Skaldyr er ikke kosher, da de mangler både skæl og gæller, ej heller er havpattedyr såsom sæler eller hvaler. Nogle fisk mangler faktisk skæl og er således ikke kosher, det gælder eksempelvis ål, stør, havtaske og hajer. De spises ikke.

Fugle

Kort sagt må fugle hverken være ådselsædere eller rovfugle. De ses også meget sjældent hos slagteren. Kyllinger, høns, gæs, ænder, duer, fasaner og kalkuner, alt det man normalt ville spise, er kosher.

Vin og druer

Druer er hellige i jødedommen, jøder har drukket vin siden bibelsk tid, og vin er stadig en del af shabbatritualet og andre højtider. Vin og spiritus, der indeholder gærede druer skal mærkes ‘kosher’ for at være det, en betegnelse der blandt andet kræver at druerne er plukkede og forarbejdede af jøder under rabbinsk tilsyn.